free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
UNFORTUNATELY GREATNOW.COM IS CLOSING DOWN! More info

Free web hosting


Del 6: Kl 20.15 - 09.00

Hallen kl. 8.15

Darrel

Det sitter ett handtag till vänster om ingången. Den kan ha någon effekt men du kan inte avgöra det nu. Gå in i gången. Du passerar en tvärgång med nedfällda gallergrindar åt båda håll. Fortsätt framåt i gången och gå in i rummet du ser framför dig.

Astrologrummet kl. 8.15


Titta upp i taket. Det ser ut precis som bilden Vitoria såg i planetariet där hon hittade manuskriptet med stjärnkoordinaterna. Titta på den stora klockan och på väggen till höger. Där finns tre spakar. Dra i dem en i taget så talar Darrel om vad som händer. Den första spaken flyttar timvisaren 1 timme medurs. Den andra spaken flyttar minutvisaren 15 minuter medurs. Den tredje spaken flyttar gradvisaren under klockan 1 steg åt höger.
Den stjärntid Victoria såg i manuskriptet var 4 h 15 min -41 grader. Ställ in den tiden genom att dra i spakarna en i taget tills rätt tid visas. (Om båda visarna står på 12 då du startar ska du dra 4 gånger i spak 1, 3 gånger i spak 2 och 6 gånger i spak 3.)
Du hör ett kraftigt ljud utifrån. Någonting har hänt. Gå ut i korridoren. Det visar sig att gallergrindarna till tvärgångarna har fällts och gallergrinden till ingången har fällts ner. Gå framåt mot tvärgångarna och gå in i den vänstra först. (Om du börjar med den högra hinner du inte undersöka den vänstra.)


Maskinrummet kl. 8.30

Gå ner för trappan. Du kommer in i ett maskinrum. Ljudet är kraftigt. Gå fram och titta på urverket. Se till att du alltid både högerklickar och vänsterklickar för att få de mesta upplysningarna. Darrel säger att det finns ett litet rum bakom alla kugghjulen men om man försker gå dit kommer man att bli sönderskuren av stängerna. Gå ut igen och ta den andra gången framåt. Du kommer till Urmakarens arbetsrum. Så fort du kommer in i rummet ringer telefonen. Det är Victoria.


Slottshallen kl.8.40

Victoria berättar att Anderson har fått besök av en man med ett otäckt utseende. Han grälar på Anderson för att han inte skött saker och ting på rätt sätt. Så säger han åt honom att se till att någon hittar de båda besökarna. Victoria säger att hon känner igen mannen från Andersons foto. Han är en av de odödliga och han har et stort ärr över ena delen av ansiktet. Darrel säger åt henne att gömma sig och vara försiktig, så ska han försöka tänka ut något.


Urmakarens arbetsrum kl. 8.40

Titta på de tre tavlorna på väggarna. Både högerklicka och vänsterklicka Darrel säger att den vänstra tavlan visar restaureringarna som gjordes på slottet efter år 1700.
Den mellersta tavlan visar en apparat som kan göra ley-linjer (starka elektromagnetiska strömmar) synbara för en kortare tid. Apparaten finns i rummet bredvid pendeln. En sådan ley-linje går direkt under slottet och dess energi koncentreras i pendelrummet.
Den högra bilder visar att det ska finns en passage från maskinrummet till någon sorts korridor.
Gå till skrivbordet och ta brevet. Läs det i inventariet. Det är skrivet av Urmakaren och daterat den 1 december 1910 alltså nio dagar före mordet på honom.
Han skriver till sina kamrater att hans plan och dröm att värden skulle styras på ett bättre sätt har gått i spillror. Han gjorde dem odödliga men när de förlorade sin själ har de bara arbetat för egen vinning , bara strider oegentligheter och lögner. Urmakaren anser nu att tiden är mogen för honom att ta det slutliga beslutet att upphäva odödligheten genom att sätta igång pendeln och låta klockan slå igen. När han tagit det avgörande beslutet kommer han att skicka iväg brevet. Som vi vet blev han mördad innan han hann sätta sit beslut i verket.


Öppna lådan på sekretären. Ta pergamentet och läs det i inventariet. Det talar om att urmakaren satt ut alla fällorna för att han fruktade för sitt liv och ville hindra oönskade besök.
På översidan av möbeln finns sju pärmar. Läs dem en i taget. De beskriver vissa av de odödliga som urmakaren anser särskilt farliga och som måste stoppas i sin verksamhet. Jämför hans åsikter om personerna nu med vad han skrev i sin dagbok då han valde ut dem för att bli odödliga.


Jämför bilderna från mapparna med dem som finns på Andersons foto. Alla de här fyra fanns med.


Det fanns ytterligare en man på Andersons foto men det var ingen av de här tre.


Det ligger en liknande mapp till vänster på skrivskivan. Ta den. När du lyfter på mappen ser du att det ligger en metallstjärna under den. Stjärnan har samma form som den du såg på skåpet i maskinrummet.
Läs mappen. Här hittar du den återstående mannen, The Hunter, Jägaren. Han tycks vara den farligaste av dem alla och på Victorias beskrivning inser Darrel att det är Jägaren som kommit till slottet. Darrel ringer genast upp Victoria för att tala om detta och säger till Victoria att hon måste försöka att oskadliggöra mannen.
Kontrollen går automatiskt över till Victoria som står utanför slottet.


Slottsträdgården kl. 20.55

Victoria

Gå fram mot slottet och titta upp mot det andra fönstret från vänster. Du kan se att det rör sig någon därinne. Victoria säger att5 Hunter fortfarande är där. Spara spelet. Använd hänglåset på fönstret. Hunter tittar ut och ser Victoria. Victoria springer och gömmer sig bakom mausoleet och Hunter ropar efter henne. När du återfår kontrollen gå bakom mausoleet bort mot växthuset. Går du framför Mausoleet blir du tillfångatagen och skjuten. Gå in i växthuset och gå ut i den lilla trädgården.


Stoppa in en medaljong i lejonets mun så att luckan öppnas. Victoria springer automatiskt och gömmer sig. Hunter kommer in och ser sig om efter Victoria. Han ser den öppna luckan och går ner. Luckan går igen och sandfällan utlöses.
Hunter är oskadliggjort för tillfället men tänk på att han är odödlig, så kan han bara gräva sig ut är han nog snart tillbaka.


Maskinrummet kl. 21.15

Darrel

Victoria ringer upp Darrel och berättar att Hunter är stoppad åtminstone för tillfället. Plocka upp stjärnan från sekretären. Gå till maskinrummet och använd stjärnan i håligheten. Dörren till kontrollerna öppnas. Ta in kontrollerna i närbild. De ser ut precis som kontrollerna i det underjordiska rummet. Ställ in kontrollerna exakt som de stod när du kom dit, 2, 7, 4, 11, 9. Kuggen dras något tillbaka så att en öppning blir synlig. Spara spelet.


Gå in genom öppningen. I änden av gången ser du Corona krossad av ett stenblock och Victor med hästsvansen står lutad över honom. Victor hör Darrel och riktar pistolen mot honom. Så fort du får kontroll spring tillbaka till maskinrummet och ta in kontrollerna i närbild. Återställ alla kontrollerna till 6. (Det är bråttom så du måste skynda dig annars blir du skjuten.)


Om du klarar det så stängs öppningen just som Victor kommer och han krossas av kuggen. Darrel tycker att det är litet grymt men han hade inget annat val. Ställ in kontrollerna så att gången öppnas igen. Gå in och gå förbi den döde Corona och gå in i rummet med de många pelarna.


Pendelrummet kl. 51.55

Det första Darrel ser är den stora pendeln men så ser han inget mer för han blir nedslagen av Krenn och ramlar medvetslös till golvet. Krenn riktar pistolen mot honom men ändrar sig i sista ögonblicket eftersom han anser att han kanske kan få litet upplysningar om de odödliga. Det finns gott om tid att döda Darrel efteråt.
Victoria, som står i ständig radiokantakt med Darrel sedan deras senaste samtal, hör att något händer och eftersom Darrel inte svarar, förstår hon att Darrel råkat i svårigheter. Kontrollen går automatiskt över till Victoria.


Labyrintingången kl. 21.55

Victoria

Victoria står nere vid ingången till labyrinten. Klicka på knapparna på dörrlåset som tidigare, 2, 4, 5, 6 på de övre och 1, 2, 5 på de undre. Gå ner för trappan. Gallergrinden är stängd. Gå upp igen och dra i spaken till vänster om öppningen. Gå ner och in i maskinrummet. Fortsätt genom gången där Corona ligger och gå in genom öppningen vid kuggarna. Fortsätt in i pelarsalen.


Pendelrummet kl. 22.00

När Victoria kommer till dörren ser hon Krenn men han har huvudet bortvänt så han ser inte Victoria som skyndar sig att gömma sig bakom en pelare. Spara spelet. Titta åt höger så ser du Darrel som sitter fastbunden med handklovar vid en annan pelare. Titta också på bolvet. Du ser en ström av blod som rinner in i rummet en bit längre fram till vänster. Där du står kan du inte se Krenn. Gå försiktigt ett steg framåt (använd piltangenterna). Tryck på mellanstagstangenten och vrid litet åt höger. Ser du inte Krenn så ta ytterligare ett steg och pröva. (Går du för långt fram ser Krenn dig och skjuter.) Det här är ett knepigt parti. Studera vad Krenn gör. Han vänder huvudet mot ditt håll, sedan mot klocka, sedan åt andra hållet, därefter mot klockan och så tittar han åt ditt håll igen. Detta upprepas hela tiden. Du måste försöka hinna in rummet dit blodströmmen går medan Krenn håller huvudet bortvänt.
Tryck ner Caps lock för att göra dig klar att springa. När Krenn har tittat åt ditt håll och vänder huvudet mot klockan tryck snabbt på mellanslag vänsterklicka precis vid dörren så att du kommer dit, vrid något åt vänster och klicka inne i rummet för att gå in.
Många säger att det är enklare att gå med piltangenterna men det vara bara det här sättet som funkade för mig.


Rummet bakom pendelrummet kl. 10.00

Spara spelet så fort du kommer in i rummet. Titta på mannen i hörnet. Det är Dave den fjärde av bovarna som har blivit dödad i en av urmakarens fällor. Högerklicka på honom för att ta hans tändare. Titta på väggen mitt emot ingångdörren. Där finns två stjärnformade håligheter. Troligen finns apparaten, som det talades om på bilden i urmakarens arbetsrum, där bakom. Men det behövs två stjärnor för att komma in. En stjärna finns ju kvar i panelen i maskinrummet. Du måste försöka få tag på den. Men du kan inte gå ut i rummet där Krenn är. Det måste finnas någon annan utgång.
På en annan vägg finns ett lejonhuvud. Vid det här laget vet du vad man gör med sådana. Du har fortfarande en medaljong kvar. Stoppa in den i lejonets mun. En dörr öppnas. Gå in och gå ner för trapporna.


Maskinrummet och urmakarens arbetsrum kl. 22.20

Fortsätt gången fram till du kommer till en blockerad dörr. Dra i spaken till vänster om dörren så öppnas den. Gå in och du ser att du har kommit in i Klockrummet. Gå ut i gången och gå till maskinrummet. Ta stjärnan från panelen.
Men du behöver två stjärnor. Kanske finns det någon mer i urmakarens rum. Gå dit.
Det finns ingen stjärna men du skulle kanske kunna göra en. Du har fortfarande kvar av vätskorna som medaljongerna gjordes av. Men du behöver en gjutform. Ta ett ljus ur staken på sekretären. Lägg det på den lilla brännaren på väggen till vänster om staken.


Använd tändaren du tog från Dave på ljuset för att smälte det. Använd sedan stjärnan på det smälta vaxet för att göra en form. Använd till sist de halvfulla provrören för att tillverka en stjärna. Ta stjärnan ur formen.
Nu har du vad du behöver. Gå tillbaka till rummet med lejonhuvudet. Ta vägen genom klockrummet.


Rummet bakom pendelrummet kl 22.25

Använd stjärnorna en i taget på de båda håligheterna. Skåpet öppnas. Det är tydligen apparaten med vilken man kan göra ley-linjer synliga. Till vänster ligger en pergamentrulle. Ta den så läser Victoria vad som ska göras. Du ska blanda den blå, den gröna och den gula vätskan på fatet i skåpet. Högerklicka på de små flaskorna en i taget. Från vänster till höger nummer 1, 2 och 4. Det börjar strömma kraftlinjer under pendeln och svepa in den. Krenn går fram till räcket och tittar förundrad.


Pendelrummet kl 22.40

Victoria smyger sig ut och slår ner honom bakifrån med ett välriktat karateslag. Han har låst fast Darrel med handbojor, han bör ha nyckeln på sig. Högerklicka på honom för att ta nyckeln. Gå bort till Darrel och använd nyckeln på handbojorna för att befria honom. Han ser litet skamsen ut när han tackar Victoria för hjälpen.

Pendelrummet kl. 22.50

Victoria och Darrel

De går båda bort och tittar på pendeln. Darrel anmärker att pendeln går en timme för fort. Klockan är bara 10 minuter i elva men pendeln visar 10 minuter i tolv.
I samma stund kommer Jägaren in i salen. Han har tydligen lyckats ta sig ur sandfällan men han ser ryslig ut. Han har ett vapen och tvingar Darrel och Victoria att lägga sig på knä framför honom.
Han ringer upp sina kumpaner som har samlats i ett annat rum och berättar att han hittat pendeln och att den är i gång. Kumpanen säger åt honom att stanna den men Jägaren anser att han har god tid. Det är en hel timme kvar tills klockan ska slå och han har en del att tala om med sina fångar. Åldersmannen, det är honom Darrel talar med, står dock på sig och säger åt Jägaren att omedelbart stanna klockan och göra sig av med fångarna. "Som du vill," svarar Jägaren.

I samma ögonblick slår klockan. Jägaren omvärvs av ett grönt kraftfält, faller ihop och försvinner.

Sen förintas den ena efter den andra av de fyra andra som varit med i komlotten och mordet av urmakaren Hur det gick för de 19 övriga förmäler inte historien men vi får väl anta att ingen överlevde.


Slottsträdgården kl. 09.00

Darrel och Victoria kommer ut ur slottet och går mot grindarna.
Darrel tycks också anse att han inte fått allt helt klart för sig.
Är spelet slut?


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
The Watchmaker , från Trecision. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.