free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Del3: Kl 10.35 - 15.00

Slottsträdgården - kl 10.35

Darrel

Darrel är fortfarande kvar i köket hos kocken. Gå ut i trädgården genom köksdörren. Gå till höger och gå runt slottet förbi trädgårdsmästarens bostad och bort mot uppsyningsmannens hus.
Där växer ett stort träd. Gå fram och titta på det. Sök med pekaren tills du hittar boet. Höger och vänsterklicka på det så säger Darrel att det är ett skatbo men att det sitter för högt för att han ska nå det.
Titta till höger. Där står ett slags pall. Högerklicka på pallen så bär Darrel bort den till trädet och klättrar upp.
Titta i närbild på boet och sök med pekarentills du hittar glasögonen. Ta dem. Klättra ner.


Gå in till Henry Eistermeyer och tala med honom om allt. Han har bott på slottet i hela sitt liv och vet mycket.
Han är betydligt mer försonlig mot Greta än de övriga. Han säger att hon på kort tid har gjort sig oumbärlig något han själv inte lyckats med under alla år. Du får veta att Anserson arbetar nästran dygnet runt. Han går sällan ut. Bara när det händer något med hans vita duv0r som han föder upp. Då kommer han genast ut. Han gillar inte att Anderson vill få honom att sluta och tar mer och mer arbete ifrån honom. Beträffande explosionerna säger han att det har hänt förut. En gång på julafton 1936 och en gång förra århundradet i kapellet. Prästen blev så rädd att han inte vågade helga kapellet.
Det har nu kommit ett nytt samtalsämne, klocktornet. Du får veta att dörren är igenmurad och täckt av fresker och att man inte kan komma in i tornet. Han berättar också att det förr fanns en vattencistern under huset och ett helt system med gångar, men numera finns det inget vatten i brunnen.


Brunnen - kl 11.00

Det Henry berättade om brunnen måste undersökas närmare. Gå till brunnen och öppna locken. Titta i närbild och högerklicka på stegen för att klättra ner. Fortsätt hela långa gången fram till du kommer till ett rum med ett stort hål i väggen. Gå fram och titta på stenarna, högerklicka på dem för att krypa igenom hålet.


Du kommer in i ett stort rum med en marmordörr och rör som löper runt väggarna. Rören går till en maskin . PÅ båda sidan om maskinen sitter lysande kristaller. Titta i närbild på maskinen. Överst finns fem indikatorer med olika inställningar. Motsvarande siffror på en klocka skulle vara 2, 7, 4, 11, 9. Fäll ner spaken. Alla indikatorerna visar nu 6.
Högerklicka på den stora knappen till höger. Oj då. En explosion inträffar och knappen blir helt förstörd. Samtidigt går en stråle från kristallerna runt rummet och bryter upp ett hål i väggen.


Gå in genom den nya öppningen. Gå fram till hyllskåpen vid motsatta väggen. Ovanpå det högra skåpet ligger en plåtsax. Ta den. Öppna sedan dörrarna på det vänstra skåpet och titta i närbild. Ta portföljen som ligger där.


Den är märkt med namnet Corona och har ett kombinationslås. Victoria fick en kasino-sedel som Carla fått av Corona. PÅ baksidan fanns bilden av ett roulettbord med satser på vissa nummer. Titta på sedeln i Victorias inventarium om du behöver friska upp minnet. Satserna låg på numren 4, 17 och 30. Ställ in kombinationslåset på 4, 1, 7, 3, 0. Högerklicka på knappen till höger för att öppna portföljen. En sådan massa pengar. Sök med pekaren tills du hittar kassetten. Högerklicka för att ta den. Det finns en trappa som leder upp till en taklucka men den är stängd utifrån. Gå tillbaka samma väg som du kom. Klättra upp för stegen och hoppa ner. Stäng locket till brunnen.

Oj då! Där står Raul och ser Darrel komma upp ur brunnen


Slottsträdgården kl. 11.50

När Raul ser Darrel springer han in i växthuset. Följ efter honom och se vart han tog vägen. Han finns varken i växthuset eller i den lilla trädgården bakom. Det måste finnas en hemlig utgång men var är den. Titta på statyn av ängeln och lejonet. Titta i närbild på lejonet. Det ser ut som om man ska stoppa något i lejonets mun. Kanske det öppnar en hemlig dörr. För närvarande kan du inte göra något så lämna växthuset.


Henry berättade också om Andersons passion för vita duvor. Kanske skulle du kunna locka ut Anderson genom att släppa ut duvan. Då skulle Victoria som är inne i huset kunna passa på och undersöka hans rum. Gå fram till Aviariet, den stora fågelburen. Där sitter en skranglig duva. Titta i närbild på dörren. Den är låst med hänglås.


Använd sekatören och klipp upp hänglåset. Duvan flyger ut. Anderson ser det, öppnar fönstret och ropar på Henry.
Sen kommer han ut och båda springer bort för att leta efter duvan.
Nu är det dags för Victoria att undersöka Andersons rum. Tryck på F8 för att växla till Victoria.

Kontorsvåningen kl. 12.15

Victoria

Victoria är kvar på fjärde våningen. Ta gästhissen ner till tredje våningen. Gå genom baren ner till konorsavdelningen.
Gå in på Andersons kontor. Titta på hans skrivbord. Där står ett foto av hans fru, Jude. Ta det. Victoria säger att hon bär ett underligt halsband. Titta på fotot i Inventariet. Vänd på det. Där står ett datum. September 7, 95. Kan det vara en kod? Titta också i närbild på dokumentskåpet och högerklicka. Victoria tar ut ett papper och säger att man har satt in ett nytt kassaskåp i Andersons privata våning med kombinationen 1, 2, 4, 8, 9. Lämna rummet.


Gå till dörren med kombinationslås bredvid toaletten. Det ska vara en fyrsiffrig kod. Datumet från fotot kan stämma. Ställ in siffrorna 9, 7, 9, 5. Högerklicka på pilen längst ned till höger så öppnas dörren. Gå in.
Omedelbart innanför dörren är ett metallskåp med en röd knapp. Högerklicka på knappen så öppnas skåpet. Titta på det i närbild och ta blodpåsen. Titta också på det andra föremålet. Det är en preparerad mänsklig hjärna och ett hjärta.


Gå fram till bordet med datorn . Öppna lådan till vänster och ta sprutan.
Fyll sedan sprutan med salpetersyra från behållaren på bordet till höger om dörren.


Det är nu dags att lyssna på kassetten som Darrel hittade i källaren. Öppna inventariet, klicka på telefonen och sedan på namnet Victoria så att det ändras till Darrel. Klicka på kassett så försvinner den från Darrels inventarium. Klicka på namnet Darrel så att det ändras till Victoria. Nu finns kassetten i Victorias inventarium.
Klicka på batterier så att de visas. Högerklicka på bilden och klicka på Walkman så sätts batterierna in. Klicka sedan på kassett så att bilden av kassetten visas. Högerklicka på bilden och klicka sedan på Walkman. Krenn och Viktor
Klicka på Walkman för att lyssa på kassetten. Det är Corona som läser sina minnesanteckningar.
Tre män nämns vid namn, Corona själv, Krenn och Viktor. De tycks tillhöra någon fanatisk religiös sekt som vill ta över världen. Corona säger sig ha hittat den maskin som ska göra detta möjligt men att de måste vänta till nästa soleklips vilken ska ske den 11 augusti, d.v.s nästa dag. De ska alla sammanträffa i kväll i ett hemligt rum som Viktor funnit och kl 24 ska de slå på maskinen. Han citerar också fyra verser ur bibeln om apokalypsens fyra ryttare.
Vill du läsa hela texten så klicka på kassetten på bilden här ovan.


I slutet av samtalet hör man tonfrekvensen när ett telefonnummer slås. I din PDA har du möjlighet att ta fram numret.
Klicka på Telefon i inventariet så att bilden visas. Högerklicka på bilden och sedan på Walkman.
På den ny a bilden ska du först klicka på knappen Acquire och därefter på knappen Process så visat telefonnumret 231074 längst ner till höger på skärmen.
Nu är det dags att konfrontera Anderson med vad du hittat.


Andersons kontor kl 13.00

Högerklicka på panelen så slår Victoria koden och lämnar rummet. Gå in till Andersons kontor.
Tala med honom om organen. (Välj Först Supervisor så får du det nya ämnet.)
Han förnekar allt. Han påstår att han inte har tillträde till labbet och det har inte Victoria heller.
Ge honom fotot av Jude.
Han fortsätter att svänga sig och säger att det finns inga bevis. Ord står mot ord. Victoria bluffar och att hon ska skicka bevis till juristfirman, dokument som Anderson har undertecknat, kopia på fotot med koden och bilder som Darrel tagit av organen. Går han till domstol kommer hon att vara där och smula sönder allt han säger. Till slut ger Anderson upp och frågar vad Victoria vill ha för att tiga. Hon ber om alla nycklar till slottet inklusive den till gamla flygeln. Hon får en huvudnyckel. Lämna Andersons kontor


Bottenvåningen kl 13.15


Gå ner för trappan till köket och därifrån genom matrummet till duschrummet. Öppna skåpet och använd sprutan med salpetersyra på flaskan med svavelsyra för att göra en verkligt stark syra som kan lösa upp till och med guld.
Gå sedan till den gamla dörren i poolrummet och lås upp den med nyckeln du nyss fått. Öppna dörren och gå in.


Salongen i gamla flygeln kl 13.25

Gå in genom de vita dubbeldörrarna till höger. Du kommer in i salongen. Gå fram till skåpet längst bort på högra väggen. Titta på den tomma spiken ovanför skåpet. Det måste ha hängt en tavla där. Var kan den vara.
Titta under skåpet. Där ligger en tavla. Högerklicka på den så skjuter Victoria undan skåpet och plockar fram tavlan.
Titta på den i inventariet. Den visar en balansvåg och under den två par händer. Till vänster, utan armband händer med två slantar, en i vardera handen. Till höger, med armband, händer med tre slantar, två slantar i den vänstra handen och en slant i den högra.


Hallen kl. 13.35

Gå ut i hallen och se dig runt. Det är ganska mörkt. Titta på tavlan alldeles bredvid dörren där du kommer ut. Den föreställer Tidens Gud Cronos. Gå till andra sidan av hallen och titta på klockan i nischen. Den har två urtavlor som visar olika tid.
Vänd dig sedan till höger och gå upp för trappen i andra änden av rummet.


Arbetsrummet kl 13.35

Gå in genom dörren till höger så kommer du in i ett arbetsrum. På en a väggen hänger ett tavelskåp- Gå fram och öppna det. Titta på tavlan i närbild. Den måste föreställa Anna flickan från minnestavlan i mausoleet. Hon har samma underliga halsband som Jude, Hon håller några schackpjäser i handen. Det är en svart löpare (bishop) en vit höst (knight) och ett svart torn (castle).


Nedanför tavlan sitter en vaxcylinder till en fonograf. Ta den. Titta på bordet i närheten. Där står en gammal fonograf.
Använd cylindern på fonografen. Högerklicka sedan på fonografen för att lyssna på vad som finns på rullen.

Det är Annas far som talar. Den måste alltså var mer än 100 år gammal. Han är orolig för att Anna inte talar med sina föräldrar. Den enda hon talar med är urmakaren som sköter alla klockorna på slottet. Fadern tycker det är märkligt att hon talar med en smutsig urmakare och inte medsina föräldrar. Han tycker också att urmakaren tillbringar allt för mycket tid i klocktornet och undrar vad han egentligen sysslar med.
Kommer du ihåg minnestavlan och schackbordet i mausoleet och bilden av schackbrädan som blev synlig efter explosionen. Det borde undersökas närmare. Darrel är kvar nere i trädgården. Enklast att be honom undersöka saken. Tryck F8 för att skifta till Darrel.


Slottsträdgården kl. 13.45

Darrel

Gå och titta igen på bilden av schackbordet på väggen till mausoleet. Lägg märke till var de tre pjäsena, svart löpare, vit häst och svart torn är placerade. (Rödmärkta på bilden till vänster.) Gå in i mausoleet och ta in schackbordet i närbild. Högerklicka på de tre rutorna i den ordning som bilden ovan visar. Bordet öppnas. Där ligger en docka, en pappersrulle och en kristall. Högerklicka på "Old Objects" så plockar Darrel upp dem alla tre.


Titta på dem i inventariet.
Papperet visar två urtavlor precis lika dem Victoria såg i korridoren.
Den vänstra urtavlan visar tiden 8.55 och den högra urtavlan tiden 7.10.
Skifta till Victoria genom att trycka F8.


Gamla flygeln kl. 14.05

Victoria

Gå ner för trappan till hallen och ställ in visarna på den dubbla klockan så som Darrel har funnit. Den vänstra till 8.55 och den högra till 7.10. Tavlan av Cronos dras undan och en dörr öppnas. Victoria går in och dörren slås igen bakom henne.
Gå fram till altaret. Där ligger en pergamentrulle. Ta den. Gå till inventariet och högerklicka på bilden av pergamentrullen får du höra vad där står. Pergamentet är daterat 1982 och den som läser påstår att han började sina experiment för 100 år sedan. Han påstår att han lyckats sätta in mer än 9000 reflekterande kristaller i en induktions-sfär och därmed tredubblat dess kapacitet. Han tror att han nu ska kunna konstruera en maskin som ska vara till nytta för mänskligheten.

Ta dagboken på skrivbordet. Victoria öppnar den och säger att den är skriven på latin men det klarar hon.
Klicka på varje stycke i boken så översätter Victoria.
Det är urmakarens dagbok.
Han skriver att han har funnit att endast de ädlaste bland riddarna och de visaste bland adelsmännen har kraft att härska på rätt sätt. Därför vill urmakaren bland dem skapa en elit av odödliga som ska styra värden. Han har skapat en apparat som kan åstadkomma detta. Den har formen av ett pendelur, Själens klocka som kan ersätta den inre klocka som styr varje individ och på så sätt göra dem odödliga. 24 ädla män inklusive urmakaren själv ska utväljas och samlas för att få odödlighet. Pendeluret ska därefter gömmas på en hemlig plats och får aldrig sättas i gång igen. De som givit sin själ till pendeluret ska sedan styra världen i all evighet. De kan aldrig skadas av något mänskligt vapen eller drabbas av sjukdomar.
Till sist räknar han upp de 24 män som han valt ut för att få odödlighet. Tillsammans besitter de all den kunskap som krävs för att styra världen. Urmakaren (han själv), Åldermannen, Översättaren, Kirurgen, Filosofen, Handelsmannen, Poeten, Segraren, Medlaren, Samlaren, Vävaren, Toreadoren, Resenären, Dirigenten, Domaren, Konstnären, Bankmannen, Predikaren, Amiralen, Astronomen, Främlingen, Jägaren, Profeten och Munken.


Titta på den lysande sfären som ligger på en platta med en ritad urtavla. Försök att ta den. Det lyckas inte. Titta på de båda ljusstakarna. Flytta på dem och titta i närbild på underlaget. Victoria säger att där är en konstig inskärning.
Titta till vänster om skrivbordet, Där står en tom modern plastbox mitt bland alla dessa gamla saker.


Gå till andra sidan av skrivbordet. Högerklicka på portföljen så tar Victoria upp en gammal dagbok och börjar läsa.
Det är Krenns anteckningar. Han säger att han hittat urmakarens dagbok och tack vare den vet han hur han ska kunna skaffa sig evigt liv. Han behöver bara hitta den maskin som urmakaren konstruerat. Den ser ut som ett pendelur med ett arabeskmönster. Någon gång mellan 1670 och 1700 placerades den av sin skapare i ett stort underjordiskt rum, mitt i en komplex labyrint. Rummet är dock direkt åtkomligt genom en gång från markytan. Ingen har ännu hittat ingången men den sägs ligga nära en skulptur av en ängel som strider med ett lejon. Men för att finna maskinen krävs kapital.


Vi får se tre män runt ett spelbord. Krenn vill låna en miljon dollar för att finansiera sitt projekt. Corona är villig om han får bli kompanjon. Krenn är tveksam men får ge med sig. Den tredje personen, Jake, säger inte mycket. Han vill ge sig iväg därifrån innan han blir så arg att han börjar skjuta.


Ytterligare en videoscen visar två män i ett rum någonstans i färd med att undersöka ett dokumentskåp. En av dem ser ut att vara Jake, den mörke mannen vid spelbordet. De hör någon närma sig och den ene mannen skjuter och träffar. Mannen faller omkull men reser sig sedan och går vidare. (Är det en av de odödliga som urmakaren talar om, kanske rent av urmakaren själv.) Männen blir skräckslagna och flyr därifrån. Scenen avslutas med bilden av ett kasino.

Krenn forsätter att berätta om pendeln. Den har givit upphov till en ny ras, en gång vanliga människor nu odödliga. De har infiltrerat och korrumperat alla viktiga institutioner, religiösa, polisiära, politiska. Dessa odödliga är en cansersvulst som måste bort. Krenn ska bli den som ska befria mänskligheten genom en enkel ändring av den maskin som en gång genererade dem. Krenn ska leda mänskligheten till en ny frihet, till Apokalypsens kungarike.
Endast tre frågor återstår.
Var finns urmakaren?
Varför har han låtit just Krenn upptäcka sanningen?
Kan mannen som skapade de odödliga själv vara död?


Titta igen på portföljen. Det finns mer saker där. Högerklicka så plockar Victoria upp allt. Det är ett par fotografiska plåtar, en gjutform för att skapa fyra små medaljliknande föremål, två provrör den ena märkt med blått den andra med rött.
Gå bort till dörren som slog igen. Dra i spaken till vänster så öppnas dörren och Victoria går ut.
Det finns en hel del annat som måste undersökas, garaget bland annat. Darrel är i närheten så tryck på F8 för att växla till honom.


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
The Watchmaker , från Trecision. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.