free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Del 1: Kl 03-00 - 09.20

Juristkontoret - klockan 03.00

Victoria Conroy och Darrel Boone träffas för första gången klockan 3 på morgonen på den internationelle juristfirman Norman & McGreen där Victoria arbetar.
Victoria är amerikanska av bondesläkt. Hon är jurist och har tagit examen vid Yale. Nu har hon sedan en tid vid firmans Londonkontor.
Darrel är engelsman 11 år äldre än Victoria och son till en präst med strikta moraliska och etiska ideal. Modern är amerikanska. Föräldrarna är skilda och modern har återvänt till Amerika. Fadern dog för några år sedan. Darrel är duktig gymnast och har studerat Fysik på universitetet. Senare år har han ägnat åt att studera paranormala fenomen och deras samband med både traditionella ämnen som matematik och fysik men även med Kaos Teori. Han samarbetar med Scotland Yard och anses vara deras främste expert på paranormala aktiviteter och har löst många fall med både äkta och falska sådana.
Nu har båda kallats till juristfirman för att tillsammans föröka lösa ett intrikat fall.


Deras uppdrag är att finna en apparat som skapats för att kunna maximera ley-line energi. Ley-lines är linjer av elektromagnetisk energi som resulterar av sambandet mellan jorden och kosmos. Vissa forskningsresultat har givit vid handen att just vid midnatt detta dygn kommer viss solaktivitet att förstärka denna strålning. Apparaten har stulits av en grupp religiösa fanatiker som hoppas kunna få fram tillräcklig energi för att förstöra vår värld. Maskinen liknar en stor pendel och man tror att den finns på ett slott i Österrike där man även tror att tjuvarna befinner sig.
Det är nödvändigt att de hittar och förstör apparaten före midnatt vilket innebär att de har 20 och en halv timme på sig.
Darrel som alltid brukar arbeta ensam är tveksam men till sist åtar han sig uppdraget.


Slottet - Klockan 8.45

En kvart i nio stiger de ur bilen utanför det Österrikiska slottet och går in i hallen där de möts av Christopher Anserdon som är representant för företaget Multinational som äger slottet.
Han önskar dem välkomna och för dem till deras rum i gästavdelningen på fjärde våningen.


Slottet - Klockan 9.00

Darrel

Klockan 9.00 kommer Darrel ut ur sitt rum och strax därefter kommer Victoria ut ur sitt rum. Spelet kan börja.

När du får kontroll tryck på F3 för att få fram menyn.
Där kan du ställa in ljudvolymen på tal och musik
Om rutan Subtitles är överkorsad klicka på den röda pilen om du vill få samtalen textade.
Klicka på Save för att spara. Klicka sedan på rutan där det står New. Klicka alltid på den rutan om du vill spara ett nytt spel. Klickar du på en ruta med en bild sparar du över det spelet. Du kan spara hur många spel som helst. Du kan också nå Save genom att klicka på F1.
Klickar du på F2 kommer du till Load och kan ladda in ett gammalt sparat spel.

Tryck på Tab så kommer du till inventariet.
Just nu finns där bara din telefon eller PDA - Personlig Digital Assistent. Klicka på ordet telefon. Nu visas namnet på den person som äger inventariet d.v.s den person som just nu leder spelet. Vid spelstart är det Darrel. Du får också en bild av telefonen. Klicka på bilden så får du en ny skärm som visar vad du kan göra.Klicka på Log så får du fram de anteckningar som gjorts. Här kan du läsa om uppdraget och om de olika personerna du kommer att möta. Alltefter du gör några framsteg och hittar ledtrådar antecknas de här. Titta i loggen om du har glömt något. Längst bort till höger kan du sedan tiden. Den flyttar sig i steg då du hittar en viktig ledtråd eller utför någonting.
När du får kontroll över spelet är klockan 9.00.
Här finns också en apparat som du kan använda för att ta fram ett telefonnummer om du hör tonfrekvensen.
För att stänga din PDA tryck på OFF längst ned till höger.
De båda personerna står i ständig kontakt med varandra, så att båda vet alltid vad som en av dem sett eller plockat upp. Var och en av dem kan också ta saker från den andres inventarium. Man kan dock inte låta någon av dem tala med, eller ge saker till den andra personen.

Du låter personerna gå antingen med piltangenterna eller genom att klicka med musen. Hissen till höger är upptagen.
Gå till den andra hissen till höger på bilden. Tryck på knappen till höger om hissen för att kalla upp den. Den här hissen, gästhissen eller Hiss 1 går endast till plan 4, där du just befinner dig samt till plan 3 och 0, bottenvåningen. Åk ner till plan 3.
Du kommer ut i en stor sal som tydligen har används till fest, det hänger kvar girlanger från taket. Härifrån leder en trappa ner till bottenvåningen via en balkong.


På kartan här ser du en bild av de fem planen i huset. Endast tre av dem kan nås via gästhissen. De båda övriga nås via service-hissen, hiss 2, men den hissen kan inte användas förrän senare i spelet.


Gå in i baren. Utanför är en terrass men Darrel vägrar att gå ut.
Gå i stället ned för trappan så kommer du till kontorsvåningen.
Alla dörrar är stängda men klicka på dem så får du veta vart de leder. Jämför också med kartan. Det är bra att lära känna huset nu på morgonen medan det är lugnt.
Till höger är Multinationels kontor.


Till vänster ligger Andersons kontor och ett mötesrum.

Längst bort till vänster finns en trappa.

Gå ner för den.


Du kommer in i köket. Där finns flera dörrar.
En leder ut till trädgården. Två dörrar går till frys och skafferi.
Den fjärde dörren leder till matsalen.
Gå längst in till den öppna spisen. Titta på klockan.
Tryck Mellanslag för att ta in klockan i närbild. På högra sidan hänger någonting. Vänsterklicka på det så säger Darrel att det är en nyckel. Högerklicka för att ta nyckeln. Du kan klicka på Tab för att kolöla att du fått nyckeln i inventariet.
Ta till vana att alltid söka runt med musen. Får du en test som visar att det finns någonting så ta för vana att först vänsterklicka på ordet för att få din huvudperson att kommentera. Högerklicka därefter för att ta föremålet, eller ev. få ytterligare kommentarer.

Gå till den andra delen av matrummet och gå ut genom dörren till vänster om skåpet.
Du kommer ut i toalettrummet.
En öppning leder till nästa rum. Till vänster om öppningen finns ett skåp. Öppna den nedre högra dörren. Klicka på flaskan.
Darrel säger att det är Svavelsyra och att den är bra för att fixa rör med, men han behöver något att ta den i.


Fortsätt genom duschrummet förbi servicehissen som fortfarande är upptagen och gå ut i poolrummet.
På andra sidan vid svikten sitter en dam. Gå fram till henne.
Vänsterklicka först så säger Darrel att det måste vara Jude, Andersons fru.
Högerklicka för att tala med henne. När den automatiska delen är klar får du upp en samtalslista.
Till vänster får du de samtalsämnen du en lista med de personer du kan fråga om. Klicka på en person så får du fram de ämnen du kan välja. Klicka på ett ämne så startar samtalet. Använd alltid alla de ämnen som finns. Det är genom samtalen som du får ledtrådar och nya ämnen.
Du får också reda på vad olika personer tycker om varandra.
Jude berättar att hon inte trivs här och att hennes äktenskap sviktar. När de var nygifta för bodde de i London och Christopher hade just fått arbete hos de Mulinationella. Senare blev han förflyttad hit till slottet och verkar inte alls bry sig om henne längre. De Multinationella gillar hon inte. De har underliga saker för sig.
När du talar om Carla får möjlighet att fråga om hennes privatliv men av någon anledning vill inte Darrel göra detta. Kanske bäst att Victoria får ta den delen. Klicka på skärmen utanför listan för att avsluta samtalet.


Victoria

Tryck på Tab för att få fram inventariet. Som du ser har du en bild av Victoria ovanför inventariet. Klicka på den bilden så kommer Victoria ner till poolen. Tryck sedan på F8 för att lämna över kontrollen till Victoria. (Man kan bara kalla på en person då man är inne i huset. Är man ute i trädgården eller på en balkong och vill kalla på en person måste man trycka på F8 och låta personen själv komma till platsen.)
Gå fram till den gamla dörren i övre högra delen av skärmen och knacka på. Hushållerska fröken Greta Snyder kommer ut. Hon säger att ingen får komma in i den Gamla Flygeln.


Gå fram mot bassängen. Titta på botten under svikten. Det är något som glittrar. Vänster- och högerklicka på vattnet så uppmärksammar Victoria att det är något som glittrar.

Gå sedan fram och prata med Jude. Victoria säger att hon känner på sig att de inte kommer att tycka om varandra.
Fråga speciellt om Carlas privatliv så får du veta att Carla är ute efter att gifta sig med någon av de rika gäster som kommer till slottet. Hon vill inte prata om sin man utan föreslår Victoria att tala med honom direkt. Fråga om den Gamla Flygeln. Det är endast Anderson själv som har nyckeln dit. Avsluta samtalet och gå genom duschrum och toalett in i matsalen.


Titta på det stora skåpet och öppna dörren. Tryck på Mellanslag för att få en närbild. Till höger ligger bestick.
Högerklicka på besticken (Cutlery) för att ta en kniv.
Lämna matsalen och gå ut i stora hallen.


Slottsträdgården klockan 9.00

Victoria

Gå ut genom ytterdörren ut i slottsträdgården.
På kartan hör till höger kan du se vilka byggnader som finns och var de ligger.
Du kommer ut genom ytterdörren i överkanten av bilden.


Följ stigen till vänster så träffar du på trädgårdsmästaren, Raul Fernandez.
Tala med honom om allt.
Fortsätt sedan vägen till vänster bort till huset i hörnet.
Knacka på dörren.
Raul kommer rusande och säger att huset är privat och inte öppet för besökare.
Tala med honom igen och fråga om huset. Han säger att det är intet märkvärdigt. Under putsen är det bara gammalt skräp.
Dags att Darrel får ta över. Han kanske får ut något mer.
Tryck på Tab. Nu har du ingen bild på Darrel ovanför inventariet. Du kan aldrig kalla på någon när du är utomhus. Låt i stället kontrollen gå över till Darrel genom att trycka på F8.


Darrel

Gå genom duschrum och toalett ut i matsalen och sedan uti köket.
Gå ut genom köksdörren.
Gå fram till Mausoleet uppe till höger på skärmen.
Gå in.
Du hittar en minnesplatta över en flicka som hette Anna och bara blev 6 år gammal.


Du hittar också ett schackbord.
Högerklicka på det så upptäcker du att du kan klicka på de olika rutorna på schackbordet.
Kom ihåg det till ett senare tillfälle.
Gå ut från mausoleet och fortsätt till höger bort mot växthuset.


När du kommer närmare börjar växthuset att skaka och uppsyningsmannen kommer rusande och undrar vad som händer. Raul och Victoria kommer också ut och verkar lika frågande.


Darrel springer fram mot växthuset och Raul skriker en varning men det är försent. Det sker en explosion och Darrel ramlar ikull.


Glasskärvorna ligger utanför huset så det är tydligt att projektilen eller vad det nu kan har ha varit har kommit inifrån växthuset och fortsatt mot mausoleet.
Gå fram till Mausoleet och titta på väggen. Putsen har ramlar bort och det finns något där under.


Titta i närbild på hålet. Det är bilden av ett pågående schackparti som visas och nedtill står signatyuren Anna. Det måste vara flickan från minnesplatta.
Det som orsakade hålet måste ha kommit inifrån växthuset.
Gå in och titta efter.
Darrel upptäcker att det finns ett hål även på den motsatta väggen. Skärvorna visar att Projektilen har kommit utifrån och gått igenom hela växthuset.


Gå ut genom dörren till den lilla muromgärdade trädgården. Där finns en fontän och en staty av en ängel som strider med ett lejon.
Gå tillbaka till slottsträdgården och undersök växthusets andra sida utifrån.
Det som orsakade explosionen måste ha kommit från trädgårdsmästarens hus men där finns inga synliga skador.

Tryck på F8 för att lämna över kontrollen till Victoria.


Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
The Watchmaker , från Trecision. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.