free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Dag 3

Läs artikeln om lösensumman. Gå ur närbilden och se dig omkring. Det ligger en lapp vid telefonen. Joseph vill tala med dig. Gå upp och tala med honom. Gå sen ner till lobbyn. Gå in genom draperiet vid dansspelet till höger om baren. Följ gången fram till den mindre dörren. Spara spelet innan du går in. Gå direkt till vänster in i herrarnas loge. Tala med Brady. Gå sedan ut ur logen. Gå mot damernas loge. Gå försiktigt ett steg i taget. När du hör ett ljud, stanna där du står.
Någonting tungt kommer nedrasande precis framför dig. En fälla. Nu kan du fortsätta framåt och gå in och tala med Simone om kransen. Först nekar hon men finner sedan för gott att erkänna. Men hon nekar till att ha bortfört Maya.
Gå tillbaka till Bradys loge och gå in.


Han är inte där men hans väska står bredvid telefonen. Öppna den och titta i den. Brun utan som och preparat mot förtidig skallighet. Ta pennan. Titta på boken. Det är ju Mayas dagbok. Hur har Brady fått tag på den. Stäng väskan och gå ur närbilden. Brady har kommit tillbaka. Tala med honom. Han nekar till kidnappningen men erkänner att han hittat dagboken i källaren tillsammans med presskortet men han tänkte vänta ett slag med att tala om det. När Nancy sätter åt honom om kidnappningen berättar han att han egentligen heter Thompson och är arvinge till teatern. Nancy kan inte förstå varför han då vill demolera den men han tycker att den är för gammal och inte ger honom den bakgrund han vill ha. Han har alltså inget intresse av att kidnappa någon för att rädda teatern.
Gå ut i lobbyn och tala med Nick. Han berättar att det ligger ett paket till Nancy i biljettrummet.


Gå in i biljettrummet. Ta paketet och öppna det. Läs brevet och ta sedan disketten.
Gå upp till projektorrummet och titta på projektorn. Pröva att slå på strömmen. Ingenting händer. Lampan måste vara trasig. Titta på projektorn. Den är låst. Det måste finnas en nyckel någonstans.


I garderoben hittar du en ny lampa. Ta den.
På ett bort med en massa filmrullar ligger en manual till projektorn. Läs den. På sista sidan har det tydligen legat en nyckel men den är borta. Men man kan se konturerna av nyckeln. Använd pennan på konturen så får du en skuggbild av hur nyckeln ser ut.


Gå ner i lobbyn och gå till nyckelmaskinen. Ta in den nedre delen i närbild och stoppa in slanten du tidigare hittade.


Ta nu in den övre delen i närbild. Där finns bilder av olika nyckelax. Jämför bilderna med skuggbilden av nyckeln så kan du se att du ska välja i ordning, tangenterna S, I, V och J . Tryck till sist på "Make Key" så sätter apparaten i gång och skapar nyckeln. Glöm inte att ta nyckeln när den är klar.


Gå upp till projektorrummet igen och öppna projektorn med nyckeln. Spara spelet innan du gör någonting mer.
Där ligger en diabild. Ta den.
Du hör plötsligt att polisen är på väg. Nu är det bråttom. Stoppa ner diabilden i inventariet och stäng dörren till projektorn. Gå ur närbilden (två steg). Gå snabbt till höger tills du kommer till garderoben, Öppna dörren och ta två steg in i garderoben. Dörren stängs bakom dig. Poliserna kommer in i rummet men ser dig inte. När Nancy öppnar dörren igen kan du gå ut.
(


Gå till projektorn och sätt in bilden. Sätt på projektorn. Det går ju inte för att lampan är trasig. Du hann inte byta innan poliserna kom. Slå av strömmen och lås upp projektorn igen. Ta fram lampan och klicka på den gamla lampan så att den tas bort. Klicka sedan igen på lampfästet för att sätta in den nya lampan.


Sätt på projektorn. Nu får du en bild men den är syddig. Klicka på fokusknappen för att ställa in skärpan.
Fokusknappen ramlar av och rullar in under bordet. Titta under bordet. Där ligger knappen bland ett par apparater. Ta fram den högra apparaten. Det är en bandspelare. Sätt på den och pröva. Det är så någon har gjort för att låtsas vara i kontrollrummet. Bredvid står en apparat som förvränger rösten. Nu förstår Nancy hur spökrösterna har kommit till. Skjut tillbaka bandspelaren. Fokusknappen rullar fram. Ta knappen och gå ur närbilden.


Sätt tillbaka knappen på apparaten. Bilden som du hittade i projektorn visar att det finns ytterligare ett hemligt rum med ingång från projektorrummet. Ta ur dian och lägg i stället in den dia du fick från Washington. Det är ett brev till Houdini som bekräftar att Houdini testamenterat bort sin del till en kvinnlig magiker.
Dags att ta reda på det hemliga rummet. Tiden börjar bli knapp. Hela det här sista avsnittet är tidsbegränsat. Du kommer att få veta när bara tre minuter återstår.
När du går ifrån projektorn kommer Joseph och ställer sig hindrande ur vägen. Han vill inte höras på Nancy. När hon säger att hon vet att det är Joseph som är den skyldige går han därifrån och låser dörren utifrån. Spara spelet.


Nu måste du hitta kontakten till den hemliga gången. Enligt teckningen ska den finnas alldeles till höger om dörren. Gå dit. Den ser ut som en dubbelkontakt. Klicka på den så öppnas den och en strömbrytare blir synlig. Klicka på den. Du hör ett ljud som om något öppnas. Stäng luckan, gå ur närbilden och gå åt höger. En trappa har fällts ner från taket. Gå upp för den.
Däruppe är en låst dörr. Det är inte den nyckel du redan har hittat. Var finns nyckeln. Vänd dig helt om och gå till vänster. På väggen finns en lucka men den är också låst. Pröva din nyckel här. Den passar. Öppna luckan.


Där hänger nio stycken nycklar. Plocka ner dem allesammans i inventariet. Som du ser har de alla olika färg. Vänd dig om och gå till dörren och pröva nycklarna en i taget tills du hittar den rätta. (Ordningen mellan nycklarna slumpas varje spel.)
När du hittat rätt nyckel, öppna dörren och gå in.


Gå runt tills du hittar Maya. Hon ber dig om hjälp. Fortsätt runt tills du kommer till fönstret. Titta ut. Nancy kommer på att hon ska försöka tända skylten så att folk förstår att det är någon här. Följ ledningen först framåt så långt det gåroch sedan till höger tills du kommer till kontakten. Nu dyker Joseph upp igen och hindrar dig. Han är helt beredd att låta er alla gå under tillsammans.


Ta fram den magiska ringen och använd den på Joseph. Han blir bländad av ljuset och ryggar tillbaka från kontakten.
Öppna luckan och tryck på strömbrytaren. Skylten tänds och man uppmärksammar att någon finns kvar i huset. Nancy har ännu en gång lyckats med sitt uppdrag och räddat sin kamrat.


Spelet slutar som det började med ett brev från Nancy där hon berättar om sitt äventyr. Joseph kunde inte tänka sig att inte få vara kvar på teatern som varit hela jans liv i många år. Han hade först tänkt kidnappa Simone men så uppenbarade sig Maya och i panik tog han henne i stället. Tidningarna har långa reportage om fallet. Det visade sig att den kvinnliga magiker som Houdini testamenterat sina 50% till var Nicks mormor så Brady och Nick ägde teatern tillsammans. Brady insåg att nog inte skulle lyckas göra om teatern efter sitt eget tycke, så han gav bort sin del Historiska sällskapet som nu tillsammans med Had it ska restaurera teatern och behålla den gamla inredningen.

Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Nancy Drew The Final Scene , från Dreamcatcher. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.