free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
UNFORTUNATELY GREATNOW.COM IS CLOSING DOWN! More info

Free web hosting


Dag 1

Guiden är till det svåraste alternativet

Nancy berättar i ett brev att hon ska möta sin kamrat Maya vid Palladium, en gammal teater som ska rivas om några dagar. Där ska Maya intyervjua en skådespelare, Brady Armstrong, för sin skoltidning.
Många är emot rivningen eftersom det är en gammal teater.
Maya och Nancy kommer till teatern och Maya går in i herrarnas omklädningsrum. Nancy stannar kvar utanför. Plötsligt hör hon Maya ropa på hjälp.


Gå in i rummet och se dig omkring. Det finns ingen där. Telefonen ringer. Leta rätt på telefonen och svara. Det är någon som med förställd röst säger att Maya har kidnappats och hålls som gisslan. Om inte rivningen stoppas kommer hon att dö vid raseringen.
Titta på telefonen. Samtalet kommer från damernas omklädningsrum. Lägg på luren.
Efter ett litet tag ringer det igen. Den här gången är det uppsyningsmannen. Tala med honom. Nancy berättar om kidnappningen och han tror att de tagit den hemliga passagen. Lägg på luren.


Nu har Brady kommit in i rummet. Tala med honom så att han ger sig iväg därifrån för att söka igenom huset.
Undersök rummet. Öppna klädskåpet och ta staven som ligger på hyllan.
Titta bakom kläderna som hänger på en stång. Där bakom finns en dörr men den går inte att öppna. Det kanske är den hemliga gången som uppsyningsmannen talade om. Det borde finns en mekanism för att öppna dörren någonstans.


Ta in tavlan av den skrattande mannen i närbild. Flytta undan den. Där bakom finns en spak. Dra en gång i spaken och vrid sedan tillbaka tavlan. Gå till klädstången och skjut undan kläderna. Nu är gången öppen. Gå in.


När du kommer ut gå omedelbart till höger så ser du en dörr till vänster om den dörr du kom ut ifrån. Gå igenom den dörren. Du kommer ut i en korridor. På andra sidan ser du en dörr. Gå in där. Du kommer in i en loge. Titta ner på golvet. Där ligger något.
Plocka upp det. Det visar sig vara en kvarts-dollar.
Gå ut ur logen och fortsätt åt vänster runt hörnet tills du kommer ut i lobbyn. Passa på att titta på de olika tavlorna under tiden.


Se dig omkring. Längst bort vid baren står en person. Det är Nick som du tidigare såg en bild av i tidningen. Hans mormor var artist och konstnär och har uppträtt här och även gjort en del av inredningen till teatern. Därför vill han inte att teatern ska rivas. Han tror inte att kidnappningen är allvarligt menad. Nancy vill i alla fall meddela polisen. Gå tvärs över hallen och gå in rummet till höger om stora entrén. Där finns en telefon. Ta in den i närbild och slå 911 till polisen.
De kan inte göra någonting förrän om 24 timmar såvida inte Nancy kan förete något bevis på att en kidnappning verkligen har ägt rum. Med det måste Nancy låta sig nöja.
Gå tillbaka och prata med Nick tills han inte har något mer att säga.


Gå till höger och titta närmare på spelautomaten. Du ska föra noten i övre vänstra hörnet till dansparet i övre högra hörnet. Det finns dels hinder på själva spelplanen som du måste undvika, dels kommer de andra plattorna att röra sig för att försöka blockera din väg. Det går inte att förutsäga hur de rör sig. Du flyttar din platta med pilknapparna till höger. Försök att flytta så att de andra plattorna blir blockerade av väggar men att du själv kommer fram. Det är olika lösningar för junior och senior nivå. Här följer en lösning för seniornivå. Det finns många fler.
Ner, ner, höger, upp, höger, höger, ner, höger, höger, ner, höger, upp, höger, upp, vänster, upp, höger.
En låda öppnas. Där ligger ett kugghjul. Ta det. Förmodligen kommer du att behöva använda det senare.


Gå upp för någon av trapporna. De stora dörrarna leder in till själv scenen. Mellan dem finns en mindre dörr in till projektor-rummet. Gå in där så träffar du Joseph som du tidigare talade med på telefon. Han råder dig att ringa till Administrationen och fråga efter ritningar till teatern. Men du ska försöka få de tidigaste, inte de som gjordes efter ombyggnaden.
Gå till vänster och gå genom dubbeldörrarna in i salongen. Gå ner till räcket och titta ner. Där ligger ytterligare ett kugghjul. Försök att ta det. Du räcker inte ner. Du skulle kunna komma åt det med staven men du skulle behöva en gripklo på den. (Försök inte ta kugghjulet igen då ramlar du bara ner i salongen.) Gå i stället förbi projektorrummet och in genom de högra dubbeldörrarna. Gå ner till räcket och titta ner. Det ligger något skärt på en av stolsitsarna.
Det skulle kunna vara ett kvarglömt tuggummi.


Gå ner till lobbyn igen och gå in i salongen. Gå till mittgången. Vänd dig om och gå till sista stolsraden. Där hittar du det. Du kan inte ta det med händerna. Använd i stället trollstaven. Tuggummit fastnar. Nu har du ett redskap för att komma åt kugghjulet. Gå upp till vänstra balkongen och använd staven för att ta kugghjulen. Nu har du två kugghjul men ingenstans att placera dem. Men de måste ha någon betydelse så leta vidare.


Gå ner till lobbyn igen och fram till Nicks bord. Han är inte där. Nu kan du titta på hans pamfletter. Det handlar om "Had it" den organisation som Nick tillhör. Titta på alla broschyrerna. I en av dem hittar du ett telefonnummer till Administrationen som Joseph talade om. Gå ner till biljettrummet och slå numret. Nancy frågar efter blåkopiorna från teatern och blir ombedd att vänta. Efter ett tag får hon veta att blåkopiorna har försvunnit. Det var någon härom dagen som frågade efter dem. Förmodligen tog han dem med sig och några kopior finns inte.
Bäst att du fortsätter din undersökning och talar med alla. Den ena du inte har talad med alls är Simone.


Gå ut i lobbyn och gå genom draperiet uppe till höger. Följ gången tills du kommer till den mindre dörren i änden av korridoren. Gå in där och fortsätt genom förrådsrummet fram till damernas omklädningsrum. Gå in och tala med Simone. Hon är mest intresserad av kidnappningen för att få publicitet.


Gå ut ur rummet och ta ett par steg framåt. Där står en stor lår. Titta ner på golvet så ser du en golvlucka. Den går inte att öppna därför att låren blockerar luckan. Du måste flytta låren för att kunna öppna luckan. Rep är bundna runt låren och det hänger en krok uppe i taket. Om du kan sänka ner kroken skulle du kanske kunna flytta undan lådan. Gå tvärs över rummet till apparaten där repen är fästa.


Ta in det i närbild och klicka på det andra repet från höger. Klicka flera gånger tills repet hänger runt och du hör ett kluckande ljud. Gå tillbaka till lådan. Nu har kroken sänkts ner. Klicka på den för att fästa den i repet. Gå tillbaka till apparaten och klicka på det raka repet så länge det går för att dra upp låren.


Gå tillbaka till låren och titta ner på golvet. Nu är golvluckan fri.
Öppna den.
En trappa blir synlig.
Gå ner för trappan.
Gå två steg till höger så ser du en lucka på väggen mitt emot.
Gå fram till luckan och ta in den i närbild.


Där sitter en platta med olika symboler. Klicka på de olika symbolerna. De vrider sig och visar olika bilder. Titta på alla så ser du att det finns bara en symbol som finns med på samtliga. Spader. När du klickar på en luckan rör sig ett olika antal andra lucker. Klicka på luckorna i den ordning som anges ovanför. Börja med den andra luckan från höger. Klicka tills den luckan visar en spader. Fortsätt sedan med de andra luckorna i den ordning siffrorna visar till de också visar en spader. Klicka till sist på den sista luckan. När den också visar en spader öppnas luckan.


Innanför finns en ask med ett pussel på locket. Men det är lyckligtvis inget glidpussel utan ett vanligt pussel. Klicka på en bit och sedan på den plats där du vill lägga den. Klicka sedan på den tomma platsen för att placera den andra biten där. Om du pekar i övre vänstra hörnan på biten ändras pekaren till en vridpil. Klicka för att vrida biten i rätt läge.
Fortsätt så tills du får bilden till höger.


Asken öppnas och där ligger ett kugghjul men det finns plats för tre stycken. Placera de kugghjul du hittat så som bilden till vänster visar och klicka på det blå kugghjulet. Asken öppnas. Ta nyckeln och brevet. Läs brevet. Det visar att teaterns ägare J.J.Thompson hade slagit vad med Harry Houdini om att han inte skulle klara ett utbrytningsförsök som verkade helt orimligt. Houdini klarade det men Thompson hade inga penar att ge honom. I stället fick han halva teatern.


Vänd dig om och gå till andra ändan av lokalen. Där finns en spelautomat. Ta in den i närbild och klicka en gång på Play-knappen. Du får veta att du ska välja det kortet som är spader ess. Klicka en gång till på Play-knappen och klicka sedan på en av de tre rutorna. Fortsätt spelet tills du vinner. Ta ringen och papperet ur lådan. Du får läsa en bruksanvisning också.


Gå upp till förrådsrummet och gå till andra ändan och in i herrarnas omklädningsrum. Gå in och tala med Brady. Du får reda på att Simone är hans manager. Fråga Brady var han var när kidnappningen ägde rum. Du kan tala med Simone också när du ändå är i närheten. Hon har varit Bradys manager i sex år.
Gå ut i lobbyn och tala med Nick om Äganderätten till teatern. Eftersom det finns fler ägare kan Thompsons arvingar inte ensamma bestämma om demoleringen. Nick går därifrån för att undersöka saken. Gå ur närbilden så ropar Joseph på Nancy och ber henne komma till projektorrummet för han har hittat något. Gå upp till projektorrummet och tala med Joseph. Brady har hittat Mayas presskort. Det måste väl vara bevis nog för att det är fråga om enm kidnappning.
Gå ner till biljettrummet och slå 911 till polisen. De vill fortfarande ijnte göra bnågonting du måste vänta tills i morgon. Gå uti Lobbyn. Joseph kommer och säger till dig att gå hem till hotellet och sova.
Här slutar dag 1.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Nancy Drew The Final Scene , från Dreamcatcher. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.