free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
UNFORTUNATELY GREATNOW.COM IS CLOSING DOWN! More info

Free web hosting


 

Drottning Guinevere


Att hon var hustru till kung Arthur är alla krönikörerna ense om men det råder oenighet om varifrån hon kom. Flera anser att hon var dotter till en av småkungarna men kan inte enas om vilken.
Hennes namn varierar i stavning från Gwenhwyfar till Ginevra, beroende på var krönikan har skrivits.
Alla är dock eniga om att hon var mycket vacker om än något svag moraliskt sätt. Hon anses allmänt ha haft en historia med Lancelot, vissa anser att hon tvingats till den andra till att hon förfört Lancelot och i några krönikor fördöms hon och straffas enligt lagen, i andra går hon i kloster medan hon i vissa fall blir förlåten för sina synder.

I några krönikor anses hon ha varit medbrottsling till Mordred och orsakat Arthurs fall eller tvingats till det. I de flesta krönikorna blir hon ofta bortförd både av kungar och stråtrövare.

Även hennes död har beskrivits på olika sätt. Enligt några dör hon i klostret i Amesbury, enligt andra som fånge hos Picterna och ibland är det Lancelot som hämnas hennes förräderi.

 


Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riddarna av det runda bordet del 1 och 2 från Cryo Interactive Entertainment
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.