free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hostingDate Hot Girls

Click Here!

Save Your Money

Click Here!

 

Morgan

Morgan anses vara halvsyster till Arthur, dotter till Igrain och hennes förste make, hertigen av Cornwall.

Morgan är den främsta av de nio prästinnor som härskar på Lycksalighetens ö, eller Äppel-ön som den också kallas. Hon sägs vara både helbrägdagörerska och ha förmåga att ta en annan gestalt.

Hon framställs oftast som motståndare till Arthur.
Det är hon som stjäl svärdsslidan till Excalibur, Arthurs svärd, och kastar den i sjön. Den slidan hade dittills skyddat Arthur mot all sorts fara.

Hon var också fiende till Guinevere, därför att denna hindrat en kärleksaffär mellan Morgan och en kusin till Guinevere.

Trots allt detta är det Morgan som för den dödligt sårade Arthur till sin ö och säger sig kunna hela honom om han stannar hos henne.

Morgan har tilldragit sig mera intresse under de senaste århundradena och har en framträdande roll i flera moderna romaner där hon också sägs vara mor till Mordred, som orsakade Arthurs fall.

 


Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riddarna av det runda bordet del 1 och 2 från Cryo Interactive Entertainment
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.