free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 

Kung Arthur


Kung Arthur är centralfiguren i legenden om Camelot och Riddarna av det runda bordet.
Han anses vara son till en tidigare härskare över Britannien, Uther och Igrain änka efter hertigen av Cornwall.

I gamla latinska krönikor framställs han som en militär ledare, Dux Bellorum, i senare mer romantiska berättelser framställs han först som småkung och senare som härskare över hela Britannien. Att Arthur verkligen existerat har särskilt betonats av ätten Tudor som räknar sina anor från Arthur och angett detta som ett skäl för deras rätt till den Brittiska tronen.

När han existerat har också debatterats men det vanligaste är att det var på Medeltiden, troligen på 400-talet efter Kristus.
Där har han också placerats av de skalder som beskrivit och besjungit honom som till exempel Malory, Tennysson och White.

Ett centralt ämne i legenden är undergången av Arthurs imperium. I de traditionella krönikorna sker det på grund av att han blir förrådd av Mordred, son till hans halvsyster Morgan enligt vissa källor. Detta möjliggjordes på grund av Lancelots kärlek till Guinevere, Arthurs hustru, som ibland också anses vara medbrottsling till Mordred.

 


Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riddarna av det runda bordet del 1 och 2 från Cryo Interactive Entertainment
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.