free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 

Riddar Gawain


Gawain anses allmänt vara Arthurs brorson. Efter sin fars död blir han huvudman för Orkney-klanen vilken också inkluderar hans bröder och hans halvbror Mordred som senare orsakar Arthurs fall.

Det finns många historier där Gawain är hjälten och ett verkligt praktexemplar av ridderlighet och dygder.
Han var känd för sin artighet och blygsamhett och sin skicklighet i att hantera vapen och i de tidigaste krönikorna var han den som var den främste riddaren vid Arthurs bord men överglänstes senare av Lancelot.

 


Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riddarna av det runda bordet del 1 och 2 från Cryo Interactive Entertainment
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.