free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
UNFORTUNATELY GREATNOW.COM IS CLOSING DOWN! More info

Free web hosting


 

Evien - Sjöns härskarinna

Enligt legenden är det Evien som har uppfostrat Lancelot. I de engelska krönikorna kallas hon för The Lady of the Lake.
Hon omnämns också med andra namn som Niviene och Nimue och även Viviane.

Hon anses vara den som gett Arthur hans svärd Excalibur. När Arthur blivit dödligt sårad får hon tillbaka hans svärd för att bevara det för alla tider.
Enligt vissa källor är hon nära förbunden med Merlin och den som antecknat alla hans profetior.

 


Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Riddarna av det runda bordet del 1 och 2 från Cryo Interactive Entertainment
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.