free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 

Om spelet

Hur du får Eike att röra sig.

Ta dig tid att gå runt på stan och lär dig hitta och att gå på rätt sätt. På den lilla kompassen uppe i högra hörnet ser du vilken riktning Eike står i. Du går med piltangenterna och du går i den riktning som pilen pekar. Går du norrut med uppåtpilen och trycker på bakåtpilen vänder sig Eike helt om och går söderut. Motsvarande gäller för vänster och högerpilarna.

Hur du lär dig hitta i stan.

Till spelet hör två kartor. Den ena (nutid) har du från början i inventariet. Senare i spelet kan du skaffa dig en karta över staden på 1500-talet.

Du när inventariet genom att högerklicka. Välj sedan kartan med piltangenterna eller håll ned skift medan du högerklickar, så väljs kartan direkt. Tryck därefter på Return för att visa kartan på skärmen. På kartan ser du var Eike befinner sig och i vilken riktning han står. På kartan kan du också se var det finns energienheter att plocka upp. I det här första kapitlet kan du inte gå vart som helst. När du inte kommer längre står en arg hund i vägen och stoppar dig.

Jag har gjort stiliserade bilder av båda kartorna. De är inte exakta men visar i alla fall något så när hur gatorna går och var olika lokaliteter finns. Tryck här eller på knappen längst upp till höger i övriga guider för att ta fram den stiliserade kartorna.

Hur du öppnar dörrar och får Eike att tala med folk.

Du måste också lära dig att tala med folk. Undersök vilka människor du träffar på i stan och var de befinner sig. Prata med dem alla så att du lär dig tekniken. Är personerna i rörelse måste du springa förbi dem, och ställa dig i vägen för dem, så att de stannar. Se till att du är vänd mot personen och tryck på Return eller vänsterklicka för att tala med dem. Skulle du råka bli mördad under tiden blir du återuppväckt och kan förtsatta.
Motsvarande gäller för dörrar. Kan du inte öppna så flytta Eike något steg och se till att han är vänd mot dörren.

Vad Eike har i inventariet vid början av spelet

Tryck på höger kontrolltangent eller högerklicka med musen för att komma åt inventariet.
Där hamnar sådant du plockar upp under spelet.
Från början har du följande saker.
Digipad: I början av prologen får du en digipad av Homunculus. Den använder du för att snabbspara spel (se nedan) och att resa i tiden. Digipaden drivs med energienheter som du kan hitta på olika ställen i stan. (Titta på kartan i spelet, där det lyser grönt finns en energienhet att plocka upp).
Karta: Se ovan
Mobiltelefon: Eike får ibland samtal på telefonen men ringer inte själv. Den kan dock användas att skrämma folk med vid behov.
Tändare: Kan också användas att förbluffa folk och skrämma bort dem.
Vykort: Ett kort med en bild av staden tagen av Karl Franssen.
Eikes anteckningsbok: Här skriver Eike upp vad han har upptäckt och funderar ut vad han ska göra. Läs ofta i anteckningsboken för att få tips och sammanfattningar.

Hur du skaffar dig många poäng.

Spelet ger också poäng för varje ny videoscen du kan sätta i gång. Man ser hur de svarta kanterna på bilden blinkar till när man får poäng. Därför kan du samla ihop poäng samtidigt som du lär dig sköta Eike på ett bra sätt och hitta till de viktigaste platserna i stan. Vill du gå in för att samla poäng ska du alltid tala med alla människor du ser i alla tidsåldrar och försöka gå in i olika lokaler och tala med folk och hundar.
Det där med att samla ihop poäng gör du bara för din egen skull och om du tycker att det är roligt. Det mesta ger inte mycket och har ingen betydelse för spelet. Allt som du måste göra för att spelet ska fortsätta och du ska få med alla sluten finns antecknat i guiden.

De två versionerna

Vid flera tillfällen kommer du att ställas inför ett val. Många gånger kan du välja ett eller båda alternativen och valet påverkar inte själva slutet, endast de scener man får se och interagera i på vägen dit. Andra gånger däremot påverkas slutet. Det finns totalt sex olika slut . De val som påverkar sluten sker i kapitel 5 och kapitel 8.
För att få med alla slut och så många olika variationer som möjligt har jag valt att göra guiden i två versioner.

Du kan antingen spela en version i taget eller spela båda parallellt ett kapitel i taget. I det senare fallet måste du vara mycket noggrann att inte blanda ihop versionerna. Se nedan ett förslag till hur du kan spara spelen.

Version 1 leder till sluten A, B1, B2 och C. Version 2 till sluten D och E. Vilket slut man har fått vet man inte förrän man spelat klart och väntat ut alla namn. Man får då se slutskärmen med en bild och en bokstav samt får möjlighet att spara det avslutade spelet.

När du har fått fram alla sex sluten kan du spela ett extra Bonus-spel.

Hur du sparar spel

Du kan göra en paus i spelet när du vill genom att trycka på P.

Du kan också snabbspara spelet för att kunna fortsätta det vid ett senare tillfälle.
Ta fram din digipad och klicka på den blå kvadraten längst upp till vänster (End Game).
Du får då välja mellan två platser att spara på, File1 och File 2.
Spelar du kapitlen parallellt välj File1 för att snabbspara Version1 och File2 för att snabbspara Version 2. Du får inte blanda ihop alternativen för då kan du inte styra spelet till avsett slut.
Du kan direkt återgå till ett snabbsparat spel genom att klicka på Continue och välja din nyss sparade fil.

Vid slutet av varje kapitel blir du tillfrågad om du vill spara spelet. Du får två filer att välja på File1 och File2 var och en med 10 sparmöjligheter. Filen får namn efter det kommande kapitlet. Prologen sparas därför som Chapter 1 och när du sparar efter det som i guiden heter kapitel 1 får filen namnet Chapter 2. Laddar du in ett sådant sparat spel hamnar du i början av det kapitel som namnet anger. Enda sättet att komma till en annan plats i kapitlet är att utnyttja de två platser som finns för snabbsparande under det att du arbetar med kapitlet.

En plan för hur du kan spara spel

Eftersom det finns ett begränsat antal sparplatser måste man spara med eftertanke så att man har kvar så många viktiga spel som möjligt om man skulle vilja spela om ett kapitel.

Tänk på att skriva en egen lista där du kan anteckna vilka varianter du sparat. Det framgår inte av namnen på skärmen och du måste hålla reda på dem för att få fram de olika sluten. Tänk också på, att på skärmen får ett sparat kapitel namn efter det kommande kapitlet.

Börja med att spela Prologen och spara den i File 2, plats 10. Den får namnet Chapter 1.
(Se till att du inte sparar över den, därför att du behöver ladda in den när du ska starta Version 2, annars måste du göra om även Prologen.)

Fortsätt sedan direkt efter Prologen med Version 1.
Spara de sju första kapitlen av Version 1 i File 1 platserna 1 - 7. De får namnen Chapter 2 - Chapter 8.
När du sedan fortsätter med kapitel 8 kommer du att få fyra val som leder till olika slut.
Kapitel 8 innehåller därför fem olika guider. Den första Kap 8 V1 som är gemensam start för alla fyra sluten och sedan själva sluten, Slut A, Slut B1, Slut B2 och Slut C.
Börja med att spela den gemensamma delen. Snabbspara den i File 1. Den sparas som Chapter 8 Continued. Eftersom det är mitt i ett kapitel tillåter inte spelet att sparas separat. Tänk dock på att inte spara över den om du vill slippa spela om början på alla sluten. Om du nödvändigt måste snabbspara välj i så fall File2-snabbspar.

Fortsätt sedan med Slut A. Innan den sista avslutande videosekvensen börjar får du chans att spara spelet. Välj då File 2 plats 1. Spelet sparas som Epilogue.
När videosekvensen är slut visas alla medverkande. Efter det får du på nytt möjlighet att spara spelet.
Välj då att spara över i File 2 plats 1. Spelet sparas som Completed.
På slutskärmen visas bilden av Margarete i moderna kläder och bokstaven A.

Ladda därefter in File 1, snabbspar Chapter 8 Continued, igen och spela enligt guiden Slut B1. Spara resultatet i File 2 plats 2. Spara sedan över med det avslutade spelet till slut 2. Kontrollera att det verkligen står B1 på skärmen. Den sparade filen kommer även här att kallas Completed.
Ladda därefter in File 1, snabbspar Chapter 8 Continued, igen och spela enligt guiden Slut B2. Spara och spara sedan över det avslutade spelet i File 2 plats 3. Kolla först att det står B2 på slutskärmen.
Ladda därefter in File 1, snabbspar Chapter 8 Continued, igen och spela enligt guiden Slut C. Spara och spara sedan över det sparade spelet i File 2 plats 4. Kontrollera att det står C på slutskärmen.

Nu är du klar med Version A och ska fortsätta med Version 2.

Ladda in File 2 plats 10 Chapter 1 (den sparade prologen) och fortsätt med guiden Version B, kapitel 1 -7. Spara resultatet i File 1 plats 8, 9 10 samt i File 2 plats 7, 8, 9, 10 (Spara över prologen Chapter 1).
Filerna får även här namnen Chapter 2 - Chapter 8. Du måste själv hålla reda på vilden version de tillhör.
Version 2 kapitel 8 leder till två olika slut D och E .

Ladda in File 2 plats 10, Chapter 8 och spela enligt guiden Kap 8 V2 . Snabbspara den i File 1. Även den får namnet Chapter 8 Continued.

Fortsätt sedan med slut D, Spara filen i File 2 plats 5. Fortsätt att spela epilogen. Kontrollera att det står D på slutskärmen och spara över Epilogue i File 2 plats 5. Spelet kallas även här Completed.

Ladda på nytt in File 2 snabbspar, Chapter 8 och spela enligt guiden Slut E. Spara filen i File 2 plats 6. Fortsätt att spela epilogen. Kontrollera att det står E på slutskärmen och spara över epilog i File 2 plats 6.

Du har nu fortfarande kapitel 2-8 i båda versionerna sparade och kan spela om ett kapitel om du skulle vilja. Tyvärr har vi varit tvungna att spara över Chapter 1. För att spela om det måste du börja från början och även spela om prologen.

Du har också alla sex slutresultaten i de sex filerna som heter Completed och kommer att kunna spela Bonus-spelet.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Shadow of Memories , från Konami. Bilderna är tagna från spelet.
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.